Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektor ds. gminnego zasobu nieruchomości

  zarządzenie nr 61/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 7 czerwca 2019 r.
   załącznik do
zarządzenia nr 61/19