Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.zarzadzania bezpieczeństwem i ochrony informacji niejawnych

Informacja o wynikach naboru

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.zarzadzania bezpieczeństwem i ochrony informacji niejawnych

Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych
   Zarządzenie nr 57/19
Wójta Gminy Duszniki 
   ogłoszenie  naboru na wolne
stanowisko pracy