Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sędzinku

  Zarządzenie Nr 24/2020
Wójta Gminy Duszniki
   Załącznik do zarządzenie
Nr 23/2020