Ogłoszenie o II naborze na stanowisko ds. inwestycji

  Zarządzenie Nr 98/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 28 listopada 2019 r.
   Ogłoszenie o naborze
Klauzula