Informacja o naborze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
młodszego refernta ds. inwestycji, funduszy zewnętrznych i infrastruktury drogowej
w Urzędzie Gminy Duszniki /umowa na zastępstwo/ - pobierz