Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy październik 2019

  Działki nr 5/8, 5/9, 5/10 i 5/11 obręb Sarbia
   Działka nr 73/2 obręb Wierzeja
   Działka nr 412/14 obręb Sękowo
   Działka nr 2/14 obręb Wierzeja
   Działka nr 29 obręb Sędziny
   Działka nr 37/4 obręb Wierzeja
   Działka nr 113 obręb Wilkowo
   Działka nr 164/3 obręb Zakrzewko
   Działka nr 179/1 obręb Sękowo
   Działka nr 220 (1) obręb Wilkowo
   Działka nr 220 (4) obręb Wilkowo
   Działka nr 220 (5) obręb Wilkowo
   Działka nr 296/3 obręb Sędzinko
   Działka nr 384 obręb Podrzewie
   Działka nr 433 obręb Duszniki
   Działka nr 467 obręb Grzebienisko
Działka nr 883/33 obręb Duszniki
Informacja