Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2019 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy grudzień 2019

   Działka nr 5/3 obręb Sarbia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy październik 2019

  Działki nr 5/8, 5/9, 5/10 i 5/11 obręb Sarbia
   Działka nr 73/2 obręb Wierzeja
   Działka nr 412/14 obręb Sękowo
   Działka nr 2/14 obręb Wierzeja
   Działka nr 29 obręb Sędziny
   Działka nr 37/4 obręb Wierzeja
   Działka nr 113 obręb Wilkowo
   Działka nr 164/3 obręb Zakrzewko
   Działka nr 179/1 obręb Sękowo
   Działka nr 220 (1) obręb Wilkowo
   Działka nr 220 (4) obręb Wilkowo
   Działka nr 220 (5) obręb Wilkowo
   Działka nr 296/3 obręb Sędzinko
   Działka nr 384 obręb Podrzewie
   Działka nr 433 obręb Duszniki
   Działka nr 467 obręb Grzebienisko
Działka nr 883/33 obręb Duszniki
Informacja

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na terenie miejscowości Chełminko

   I n f o r m a c  ja
   Wykaz nieruchomości przeznaczonej
do oddania w dzierzawę na terenie
miejscowości Chełminko

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Duszniki dz. nr ewid. 371 Podrzewie

   wykaz dz. nr ewid. 371 obręb Podrzewie
   Informacja - wykaz - prasa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność Gminy Duszniki

  część działki nr ewid 883/33 obręb Duszniki. 
   część działki nr ewid. 418/17 obręb Grzebienisko
   część działki nr ewid. 595 obręb Duszniki
   część działki nr ewid. 441 obręb Podrzewie
   część działki nr ewid. 469/2 obręb Grzebienisko
   Informacja - wykaz - prasa
   

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym dz. nr 489 obręb Brzoza

  Wykaz dz. 489 obręb Brzoza
   Informacja

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ PASTWISKA TRWAŁEGO dz. nr 467 Grzebienisko

   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ PASTWISKA TRWAŁEGO - OGŁOSZENIE
   Informacja o przetargu
Informacja o wynikach przetargu