Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Duszniki

   Obwieszczenie