Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Duszniki - listopad 2020

   Wykaz
   Informacja