Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

   Działka na 220 (4) obręb WIlkowo
   Działka nr 37/4 obręb Wierzeja
   Działka nr 113 obręb Wilkowo
   Działka nr 296/3 obręb Sędzinko
   Działka nr 384 obręb Podrzewie
   Działka nr 412/14 obręb Sękowo
   Działka nr 5/3 obręb Sarbia
   Działka nr 5/8, 5/9, 5/10 i 5/11 obręb Sarbia
   Działka nr 164/3 obręb Zakrzewko
   Działka nr 220 (1) obręb Wilkowo
   Działka nr 220 (5) obręb Wilkowo
Informacja