Wykaz nieruchomości przeznaconej do sprzedaży w trybie zamiany - Brzoza, dz. 49/4

  Brzoza, działka nr ewid. 49/4
   Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazu