2018

Wykaz nieruchomości przeznaconej do sprzedaży w trybie zamiany - Brzoza, dz. 49/4

  Brzoza, działka nr ewid. 49/4
   Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Podrzewie, dz. 535/4

  Podrzewie, działka nr ewid. 535/4
  Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Podrzewie, dz. 535/3

  Podrzewie, działka nr ewid. 535/3
  Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym- Sękowo, Kunowo, Sędzinko-Zalesie

   Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazów
   Sękowo działka nr ewid. 335/10
   Sękowo działka nr ewid. 335/11
  Sękowo działka nr ewid. 335/12
  Sękowo działka nr ewid. 335/13
  Kunowo działka nr ewid. 57/11
  Kunowo działka nr ewid. 57/12
  Zalesie działka nr ewid. 386/12
   Zalesie działka nr ewid. 386/13

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Garaż ul. Broniewskiego

  Wykaz nieruchomości