Działki przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w miejscowości Duszniki

   Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazów
   Duszniki działka nr ewid. 712/4
   Duszniki działka nr ewid. 712/5
   Duszniki działka nr ewid. 712/6
   Duszniki działka nr ewid. 712/7
   Duszniki działka nr ewid. 712/8
   Duszniki działka nr ewid. 712/9
   Duszniki działka nr ewid. 712/10
   Duszniki działka nr ewid. 712/11
   Duszniki działka nr ewid. 712/12