Działki przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Sękowo, Zalesie, Duszniki, Kunowo

  Sękowo dz. nr ewid. 335/10
   Sękowo dz. nr ewid. 335/11
   Sękowo dz. nr ewid. 335/13
   Zalesie dz. nr ewid. 386/12
   Zalesie dz. nr ewid. 386/13
   Duszniki dz. nr ewid. 985
Kunowo dz. nr ewid. 57/11
Kunowo dz. nr ewid. 57/12