Uchwały 2010

Uchwały Rady Gminy z 3 grudnia 2010

 

UCHWAŁY  II sesji
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 3 grudnia 2010r.

1.Uchwała nr II/3/10
   w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej, oraz ustalenia jej składu osobowego - CZYTAJ

2. Uchwała nr II/4/10
    w sprawie: ustalenia przedmiotu i zakresu działania komisji stałych Rady Gminy
    oraz ich  składu osobowego. -
CZYTAJ

3. Uchwała nr II/5/10
    w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki -CZYTAJ