Protokoły z sesji Rady Gminy Duszniki

PROTOKÓŁ Z XXIX SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 1 września 2020 r.

Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Duszniki (zamieszczono dnia 21 września 2020 r.)

Lista obecności na XXIX sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 1 września 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Duszniki

Poprawki do protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Duszniki

Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Duszniki wraz z poprawkami

Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Duszniki

Imienny wykaz głosowań

PROTOKÓŁ Z XXVIII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 24 lipca 2020 r. (opublikowano w BIP 31.07.2020 r.)

Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. - TEKST

Lista obecności na XXVIII sesji Rady gminy Duszniki z dniu 24 lipca 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, analiza wysokości opłat za I półrocze 2020 roku

Imienny wykaz głosowań

 

PROTOKÓŁ Z XXVII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 30 czerwca 2020 r. (opublikowano w BIP 13.07.2020 r.)

Protokół z XXVII sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 30 czerwca 2020 r. - TEKST

Lista obecności na XXVII sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 30 czerwca 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Imienny wykaz głosowań

 

 

PROTOKÓŁ Z XXVI SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 23 czerwca 2020 r. (opublikowano w BIP 1.07.2020 r.)

Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. - TEKST

Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. wraz z naniesionymi poprawkami - TEKST

Lista obecności na XXVI sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 23 czerwca 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Imienny wykaz głosowań

PROTOKÓŁ Z XXV SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 23 czerwca 2020 r. (opublikowano w BIP 1.07.2020 r.)

Protokół z XXV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. - TEKST (opublikowano w BIP 07.07.2020)

Lista obecności na XXV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Informacja Komisji Rewizyjnej

Imienny wykaz głosowań

 

PROTOKÓŁ Z XXIV SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 19 maja 2020 r.

Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. (opubl. w BIP 15.06.2020 r.)- TEKST

Lista obecności na XXIV sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 19 maja 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku radnego Pawła Henicza o przerwanie obrad do 26 maja  2020 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIII sesji

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi w roku 2019

Sprawozdanie z działalności GKRPA za 2019 rok

Imienny wykaz głosowań

 

PROTOKÓŁ Z XXIII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 24 lutego 2020 r.

Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2020 r. - TREŚĆ

Lista obecności na XXIII sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 24.02.2020

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w 2019 r.

Informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Imienny wykaz głosowań na XXIII sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 24.02.2020

zał, nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 5, zał. nr 6- wyłączenie jawności z uwagi na ochronę danych osobowych

 

PROTOKÓŁ Z XXII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 21 stycznia  2020 r.

Protokół z XXII sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia  2020 r. - TREŚĆ

Imienny wykaz głosowań;

sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki;

Sprawozdanie z prac RG za 2019;

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019;

Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019;

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Budżetu za 2019;

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego za 2019;

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia za 2019

Lista mówców - wyłączenie jawności z uwagi na ochronę danych osobowych osób prywatnych