Protokół z sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r.