Protokoły 2016

Protokół z dnia 5 kwietnia 2016r.

PROTOKÓŁ NR XXII/16

sesji Rady Gminy Duszniki

w dniu 5 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XXII/16

 

TREŚĆ PROTOKOŁU
na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Ososbowych
z dnia 6 lutego 2019 r. znak:ZSPU.440.2.2018.EMI.I- 
CZYTAJ

wraz znaniesionymi poprawkami