Protokoły Komisji Rolnictwa i Budżetu

Protokoły 2019

Protokół Nr 3/2019 z dnia 22 marca 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 22 lutego 2019 r. - TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 07 maja 2019 r. - TEKST

Protokoły 2018

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy z 10 grudnia 2018 r. - TEKST