Protokoły Komisji Rewizyjnej

Protokoły 2019

1. Protokół Nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. - TEKST

2. Protokół Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. - TEKST

3. Protokół Nr 3/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z 22 marca 2019 r. - TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 07 maja 2019 r. - TEKST

Protokoły 2018

 Protokół  wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 10 grudnia 2018 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wpólnego z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z 17 grudnia 2018 r. - TEKST