Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

Protokoły 2019

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY,KULTURY FIZYCZNEJ i ZDROWIA w 2019 roku-TEKST

1. Protokół Nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. TEKST

2. Protokół Nr 2/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. - TEKST

3. Protokół Nr 3/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. - TEKST, załącznik

4. Protokół Nr 4/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. - TEKST

5. Protokół Nr 5/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. - TEKST

Protokól z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Dusznikii z dnia 12 marca 2019 r. - TEKST

Protokół z wspólnego posiedzenia z Komisją Rewizyjną z 22 marca 2019 r. - TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 07 maja 2019 r. - TEKST

Protokół z wspólnego posiedzenia z Komisją Rewizyjną, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji z dnia  27 maja 2019 r. - TEKST

 

Protokoły 2018

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 10 grudnia 2018 r. TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rewizyjną z 17 grudnia 2018 r. - TEKST