Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

Protokoły 2019

1. Protokół Nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. TEKST

2. Protokół Nr 2/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. - TEKST

Protokoły 2018

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 10 grudnia 2018 r. TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rewizyjną z 17 grudnia 2018 r. - TEKST