Protokoły Komisji Rolnictwa i Budżetu

Protokoły 2016

PROTOKOŁY 2016
Komisji Rolnictwa i Budżetu

1. Protokół nr 10/16 z dnia 22 stycznia 2016 rok;- CZYTAJ

2. Protokół nr 11/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku;- CZYTAJ , załącznik , załącznik

3. Protokół z dnia 20 maja 2016 roku- CZYTAJ

4. Protokół nr 13/16 z dnia 16 czerwca 2016r.:-CZYTAJ

   Protokól posiedzenia wspólnego Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
   Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 21 marca 2016 roku;-CZYTAJ

   Protokół wspólnego posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2016 roku - czytaj

   Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu z Komisją Oświaty,
   Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2016 r. -CZYTAJ

   Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady GMiny Duszniki z 6 grudnia 2016 r. - CZYTAJ 

   Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 22 grudnia 2016 r. - CZYTAJ

    Protokół wspólnego posiedzenia z 22 grudnia 2016 r. z poprawkami - CZYTAJ

5. Protokół Nr 14/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. - CZYTAJ

6. Protokół Nr 15/2016 z dnia 27 września 2016 r. - CZYTAJ

7. Protokół Nr 16/2016 z dnia 21 października 2016 r. - CZYTAJ

8. Protokół Nr 17/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. - CZYTAJ

9. Protokół Nr 18/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. - CZYTAJ