KOKKFiZ

PROTOKÓŁ NR 30/05

PROTOKÓŁ NR 30/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
w dniu 17 października 2005 r
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: prezes Zarządu Oddziału ZNP w Dusznikach Barbara Dybiona, kierownik GZO Maria Zaglaniczna, wójt Adam Woropaj i przewodniczący rady Gracjan Skórnicki.
Nieobecny radny Mariusz Durczak.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
  1. Przewodniczący Komisji przypomniał treść pisma (protestu) Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sędzinku w sprawie reorganizacji szkoły.
 
  1. Kierownik GZO przedstawiła sytuację demograficzną w tym obwodzie szkolnym.
Była ona w zasadzie podstawą do zajęcia stanowiska przez Komisję, ale w wyniku wyjaśnień Wójta Komisja stwierdziła, że wypowiadanie się w tej sprawie jest przedwczesne: należy poczekać na obowiązujące tu procedury.
 
  1. Rozpatrzono wniosek księdza Sergiusza Borszczowa - proboszcza parafii dusznickiej - o przystosowanie placu położonego obok kościoła na cele parkingowe. Wniosek, podpisany także przez Radę Parafialną mówi o "partycypacji" gminy w kosztach.
Wójt wyjaśnił, że nie można przeznaczać środków budżetowych na coś, co nie leży na naszym gruncie. Proponowane miejsce parkingowe leży w pasie drogi wojewódzkiej.
 
  1. Omówiono szereg spraw bieżących, w tym również niektóre oświatowe ( poruszyła je prezes Zarządu Oddziału ZNP Barbara Dybiona) z akcentem na dożywianie dzieci.
  
Protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Romuald Sobkowiak